Νιώθετε εξαντλημένοι; Δεν μπορείτε να κουνήσετε ούτε το μικρό σας δαχτυλάκι; Οι εξετάσεις που κάνατε δείχνουν καλές, αλλά εσείς συνεχίζετε να νιώθετε «καμένοι»; Να νιώθετε ότι έχετε κάψει όλα τα αποθέματα ενέργειας του οργανισμού σας; Στο επιστημονικό άρθρο που θα διαβάσετε θα ενημερωθείτε για το «σύνδρομο ολοκληρωτικής εξάντλησης», το περίφημο BURNOUT…