Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΣΑ Πειθαρχικό κυνηγητό στους δικηγόρους που υιοθετούν πρακτικές εισπρακτικών εταιρειών

Πειθαρχικό κυνήγι σε βάρος των δικηγόρων οι οποίοι ασκούν πρακτικές που η δικηγορική δεοντολογία αποδοκιμάζει όπως όταν υιοθετούν πρακτικές εισπρακτικών εταιρειών προβαίνοντας σε αλλεπάλληλες οχλήσεις προς τους οφειλέτες αρχίσει ο ΔΣΑ.