Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Εισφορές: Πώς θα πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα οι μη μισθωτοί

Η διαδικασία πληρωμής των δόσεων που αφορούν τις εκκαθαρισμένες εισφορές του 2017, παράλληλα με τις τρέχουσες εισφορές του 2018 «ξεκλειδώνει» και τις προϋποθέσεις λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Και αυτό γιατί, η διαδικασία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πληρωμή των δόσεων, σε περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου.