Ρεπορτάζ: Ντίνα Καραμάνου
Μια από τις πιο αφιλόξενες χώρες για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας χαρακτηρίστηκε, σε έρευνα του ΟΗΕ η Ελλάδα.