Στη χώρα μας έχουν γίνει προσπάθειες να αξιοποιηθούν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων δείχνουν όλο και περισσότερη διάθεση να ξεφύγουν στην ύπαιθρο όχι απλώς ως παρατηρητές αλλά για να συμμετέχουν ενεργά στον τρόπο ζωής της. Όμως ενώ ο οικοτουρισμός είναι ίσως η καταλληλότερη μορφή τουρισμού για να γνωρίσει κάποιος την Ελλάδα και τη φύση της, τους ανθρώπους, τα προϊόντα και τις παραδόσεις, δεν έχει ακόμα παρουσιάσει την ανάπτυξη που κάποιοι περίμεναν, καθώς το θεσμικό πλαίσιο ήταν ασαφές.