Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Δασικοί Χάρτες Εργαλεία Νομιμοποίησης

Συνεχίζοντας την προηγούμενη ανάρτηση εξηγούμε τα εργαλεία νομιμοποίησης κατοχής δασικών εκτάσεων όσο μπορώ πιο απλοποιημένα και χωρίς να σας κουράζω με όλα τα απαραίτητα έγγραφα αλλά μόνο με αυτά που διαφοροποιούν κάθε περίπτωση