Επιμέλεια: Ντία Μούλου
Χωρίς αμφιβολία, το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό, μιας και αντιπροσωπεύει το 70% του σωματικού βάρους του ανθρώπου. Η υγεία, η ποιότητα της ζωής, αλλά κυρίως η επιβίωση των ανθρώπων εξαρτάται κατά πολύ μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση στο νερό, ωστόσο καθημερινά η ανεπάρκειά του γίνεται όλο και πιο έντονη.