Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Κακούργημα η παγίδευση φωνής και η λήψη βίντεο με κινητό

Η βιντεοσκόπηση - μαγνητοφώνηση τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 έτη - Επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και πρόληψης τελέσεως εγκλημάτων

«Κόκκινο» από το ΣτΕ στους πρώην μετόχους του ΟΑΣΘ

«Κόκκινο» από το ΣτΕ στους  πρώην μετόχους  του ΟΑΣΘ (Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης) που αντιδρούσαν στο νέο καθεστώς λειτουργίας του και ζητούσαν, ως αντισυνταγματικών, την ακύρωση όλων των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και του νόμου   4482/2017 αναφορικά με «το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης».