Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Νόμιμη η καταγραφή συνομιλιών δημοσίου υπαλλήλου -Οταν αποδεικνύεται ότι πήρε μίζα

Νόμιμη και σωστά γίνεται παραδεκτή από τα δικαστήρια για τον Αρειο Πάγο η καταγραφή με τεχνικά μέσα συνομιλιών (με ήχο ή εικόνα) δημόσιων λειτουργών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όταν από την καταγραφή αποδεικνύεται ότι ζητούν ή παίρνουν «μίζα».