Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση ενός μηνός για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - πρμηθευτών

Την παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών του 2014 αποφάσισε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.