Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Μόνο μία στις δύο επιχειρήσεις πληρώνει στην ώρα της -Πάνω από 1 εκατ. εργαζόμενοι είναι «μέσα» ένα μήνα

Μπορεί η ελεύθερη πτώση των μισθών του ιδιωτικού τομέα να φαίνεται πως «παγώνει» πλέον, αλλά η αγορά εξακολουθεί να «ματώνει». Ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνουν οι καθυστερήσεις καταβολής των μισθών, με μόλις μία στις δύο επιχειρήσεις να συνεχίζει να πληρώνει κανονικά.

ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Οι Βλάχοι και η ελληνική καταγωγή και ταυτότητά τους

Οι Βλάχοι συνιστούν ένα σημαντικό κομμάτι του Ελληνισμού, παρόλο που η καταγωγή τους αμφισβητείται πανταχόθεν. Οι ίδιοι οι Βλάχοι, όμως, καθώς και μία μεγάλη μερίδα επιστημόνων, διατρανώνουν την ελληνική τους καταγωγή.