Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Δασικοι χάρτες Ενδείξεις

Διανύουμε την περίοδο που προβάλλουμε τις αντιρρήσεις μας για τους δασικούς χάρτες. Πολύ συχνά αντιμετωπίζουν οι πολίτες πρόβλημα στην διευκρίνηση των ενδείξεων πάνω στους δασικούς χάρτες. Για την διευκόλυνσή τους παραθέτω ορισμένες συντομογραφίες με την διευκρίνησή τους