Σελίδες

Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

Διορθωση αποκατάσταση

 «Επανερχόμενοι στο

δημοσίευμα της 26


ης Νοεμβρίου 2013 με τον τίτλο: “Μηχανικός της εταιρείας

έκλεψε το ελικόπτερο του Εμφιετζόγλου για 20.000 €” διευκρινίζονται τα

ακόλουθα που αποτελούν τη μοναδική αλήθεια σχετικά με τα σ’ αυτό

αναφερόμενα:

 Η εταιρεία: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ», συμφερόντων Πρόδρομου

Εμφιετζόγλου, κατά το χρόνο λύσεως της εργασιακής σχέσεως του μηχανικού

ελικοπτέρων Στέλιου Γεωργίου που απασχολούσε του όφειλε δεδουλευμένες

αποδοχές και αποζημίωση απολύσεως, ανερχόμενης της οφειλής συνολικά σε

109.199,60 ευρώ. Με εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ της οφειλέτριας

εργοδότριας εταιρίας και του εργαζομένου της που συνήφθη στις 10-7-2012

και καταρτίστηκε το με την αυτή ημεροχρονολογία σχετικό ιδιωτικό

συμφωνητικό, ο μεν εργαζόμενος περιόρισε την αξίωση του σε 80.000 ευρώ,

η δε οφειλέτρια εργοδότρια εταιρεία αποδέχθηκε την οφειλή της, όπως

περιορίστηκε και υποσχέθηκε την καταβολή αυτής σε 4 ισόποσες μηνιαίες

δόσεις των 20.000 ευρώ εκάστης, κατά τους ειδικότερους όρους που

αναφέρονται στο ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό. Τελικά η εργοδότρια

εταιρεία με διαφορετικές επιμέρους καταβολές, στις 18/7/2012, 2/11/2012,

24/12/2012, 1/2/2013 και 15/2/2013 κατέβαλε στον ως άνω εργαζόμενο

συνολικά το ποσό των 60.000 ευρώ, οπότε εξακολουθούσε να του οφείλει το

υπόλοιπο ποσό των 20.000 ευρώ. Σύμφωνα, όμως, με όρο του ανωτέρω


[5]


ιδιωτικού συμφωνητικού είχε συμφωνηθεί ότι «θα οφείλεται όλο το ποσό

των 80.000 €, έστω και εάν έχουν εξοφληθεί ποσά δόσεων, σε περίπτωση δε

μη καταβολής έστω και μίας δόσης τα ποσά που ενδεχομένως έχει λάβει ο

εργαζόμενος, θα παρακρατούνται από αυτόν ως αναπόδεικτη αποζημίωση

αυτού και η εργοδότρια εταιρεία θα εξακολουθεί να οφείλει το ποσό των

80.000 ευρώ. Έτσι η εργοδότρια εταιρεία, που είχε παραβιάσει, κατά τα

προεκτεθέντα, τους όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού, εξακολουθούσε,

κατά τα συμφωνηθέντα, να του οφείλει το ποσό των 80.000 ευρώ. Περαιτέρω

ανέκυψε αστική διαφορά μεταξύ των μερών, που ήχθη προς επίλυση ενώπιον

των πολιτικών δικαστηρίων, και στα πλαίσια της δημιουργηθείσας αντιδικίας

τους ο ως άνω εργαζόμενος, εκκρεμούσης τακτικής αγωγής του από την πιο

πάνω αναφερόμενη υπόσχεση καταβολής χρέους, κατέθεσε στο Μονομελές

Πρωτοδικείο Αθηνών την από 2-7-2013 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την

οποία ζητούσε τη συντηρητική κατάσχεση ενός ελικοπτέρου, ιδιοκτησίας της

ανωτέρω εργοδότριας εταιρείας, μέχρι του ποσού των 130.000 ευρώ για την

εξασφάλιση της ως άνω απαιτήσεώς του, ποσού 80.000 ευρώ, και το

διορισμό του ιδίου ως μεσεγγύουχου. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ’

αριθμόν 12613/30-10-2013 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του ανωτέρω

δικαστηρίου, με την οποία διατάχθηκε η συντηρητική κατάσχεση του σε

αυτήν αναφερομένου ελικοπτέρου, ιδιοκτησίας της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΕ» μέχρι

του ποσού των 80.000 € προς εξασφάλιση της σχετικής απαίτησης του ως άνω

εργαζομένου τον οποίο και όρισε μεσεγγυούχο. Ο ως άνω εργαζόμενος μετά

την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης προέβη στην κατά νόμο

εκτέλεση αυτής, αφαιρώντας το συντηρητικώς κατασχεθέν ελικόπτερο από το

Κορωπί και το μετέφερε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάχης Μεγάρων,

όπου το εναπόθεσε, θέτοντάς το υπό την εποπτεία του ως μεσεγγυούχου.

Συνακόλουθα ανακαλούμε τα όσα εκθέταμε στο ως άνω δημοσίευμά μας

περί κλοπής του ως άνω ελικοπτέρου και παράνομης και αυθαίρετης

αφαίρεσής του από τον ως άνω εργαζόμενο τα οποία ήταν προσβλητικά για


[6]


αυτόν, διότι δεν απηχούσαν στην πραγματικότητα, η οποία, όπως

λεπτομερώς εκτίθεται ανωτέρω είναι ότι νόμιμα άσκησε τις αξιώσεις του

κατά της προαναφερθείσας εταιρείας, έχοντας προς τούτο δικαστική

απόφαση την οποία εκτέλεσε προσηκόντως»

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

Δικαστήριο μετέτρεψε σε αορίστου χρόνου τις συμβάσεις 10 εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης

Νέα δεδομένα στις υποθέσεις εργαζομένων που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, ζητώντας την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου, διαμορφώνει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Κοινωνικό μέρισμα με… ένα κλικ – Η αίτηση και πως συμπληρώνεται

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Διαγράφονται χρέη χιλιάδων ευρώ σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ – Ποιοι γλιτώνουν χρήματα και πως

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Επίδομα παιδιών: Τι ποσό θα εισπράξουν οι δικαιούχοι

Την Τρίτη, 26 Ιουνίου, πιστώνεται από τον ΟΠΕΚΑ στους λογαριασμούς χιλιάδων οικογενειαρχών η β’ διμηνιαία δόση των επιδομάτων τέκνων του έτους 2018.

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

Νέα ρύθμιση χρεών σε εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία με κούρεμα και πολλές δόσεις

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

Οδηγός: Ποιοι μπορούν να κάνουν δωρεάν διακοπές, να πάρουν δωρεάν εισιτήρια θεάτρου και βιβλία

Διακοπές με επιδότηση του ΟΑΕΔ ή του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ (πρ. ΟΓΑ) μπορούν να κάνουν 212.500 εργαζόμενοι μισθωτοί, άνεργοι και ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι αγρότες. Άλλοι 200.000 αγρότες μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν εισιτήρια θεάτρου και δωρεάν βιβλία. Τα πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ (πρ. ΟΕΕ) και τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ είναι σε πλήρη εξέλιξη και το money- money.gr ετοίμασε ένα πλήρη οδηγό για όλες τις παροχές.

Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

Νέα εποχή στα συμβόλαια τηλεφωνίας – Ακύρωση της σύμβασης χωρίς πρόστιμα και εξηγήσεις

Σάββατο 2 Ιουνίου 2018

Λίμνη Βρυττών - Άγρα από ψηλά.

Πότε οι αμειβόμενοι με «μπλοκάκια» αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί και πληρώνουν λιγότερο φόρο

Πέντε προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένας εργαζόμενος που αμείβεται με «μπλοκάκι» για να φορολογηθεί για τις αμοιβές του με την ευνοϊκή κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών, δηλαδή για να δικαιούται ετήσιας έκπτωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ που ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636-9.545 ευρώ.

Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Προσωπικά δεδομένα: Αλλάζουν όλα από σήμερα – Τι πρέπει να ξέρετε

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

Κυριακή 20 Μαΐου 2018

Ποιοι θα πάρουν το νέο επίδομα στέγασης


Στις 8.000 ευρώ «κλείδωσε» το ατομικό εισοδηματικό όριο, βάσει του οποίου θα καταβάλλεται επίδομα στέγασης από 1/1/2019, προκειμένου να καλύπτεται μέρος είτε του ενοικίου είτε της δόσης του στεγαστικού δανείου, όπως ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου μετά από τη συνάντησή της με τους θεσμούς.

Joan Baez - Diamonds and Rust (With Lyrics)

Σάββατο 19 Μαΐου 2018

Υποχρεωτικά ανάμειξη βενζίνης με βιοαιθανόλη από το 2019 -Τι σημαίνει αυτό

Την υποχρεωτική ανάμειξη βιοαιθανόλης στη βενζίνη αρχής γενομένης από το 2019 σε ποσοστό 1%, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε στη Βουλή.