Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

Δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, εξαγοράς κόκκινου δανείου που έχει μεταβιβαστεί σε fund

Τη δυνατότητα εξαγοράς δανείου ακόμη και μετά τη μεταβίβασή του σε fund έχουν οι δανειολήπτες όπως προκύπτει από έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που διαβιβάστηκε στη Βουλή.