Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ Σου χρωστάει το ελληνικό Δημόσιο; Κάνε κατάσχεση της περιουσία του!

Ακόμη και κατασχέσεις της περιουσίας του Δημοσίου θα μπορούν να ζητούν οι πολίτες σε περόπτωση που φορείς του δημόσιου τομέα τους χρωστούν χρήματα. Νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης θα προβλέπει τη δυνατότητα των ιδιωτών να προχωρούν σε έκδοση διαταγής πληρωμής ή και σε κατασχέσεις κατά του Δημοσίου.