Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣτΕ: Αυτεπάγγελτα αποζημίωση από το κράτος όταν περιορίζεται η ακίνητη περιουσία Πηγή: ΣτΕ: Αυτεπάγγελτα αποζημίωση από το κράτος όταν περιορίζεται η ακίνητη περιουσία

Οταν με παρέμβαση της Πολιτείας περιορίζεται ο πυρήνας της προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία των πολιτών, το οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, τότε οφείλεται αυτεπαγγέλτως να αποζημιώνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων κατ΄εφαρμογή των Συνταγματικών επιταγών και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.