Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΠ «Βόμβα» από ΣτΕ στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας - Τι μπορεί να αλλάξει με τις αντικειμενικές αξίες


Η αυξημένη, 7μελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 3833/2014 απόφασή της έκρινε ότι για τον καθορισμό του ύψος του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων πρέπει για λόγους φορολογικής ισότητας να συνακτιμάται και η φορολογητέα αξία των ακινήτων όμορων περιοχών.