Το γεγονός ότι ολοένα και λιγότεροι Ελληνες έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας απειλεί τη χώρα με ανάπτυξη επιδημιών προειδοποιούν οι γιατροί.