Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

ΔΕΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΙΣ 45.000 ΕΥΡΩ Μπλόκο από το Ελεγκτικό Συνέδριο στον περιορισμό του ελέγχου των δημοσίων δαπανών

Αντισυνταγματικό έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχέδιο προεδρικού διατάγματος των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης που περιορίζει τους προληπτικούς ελέγχους σε προμήθειες και παροχές υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.