Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Σε ισχύ ο πρώτος κανονισμός της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια

Πρόστιμο προβλέπεται σε περίπτωση που επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το νερό, την ενέργεια, τις μεταφορές και την υγεία δεν ενημερώνουν τις εθνικές αρχές αν υποστούν παραβιάσεις στον κυβερνοχώρο