Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Μπορεί μια χώρα να φύγει απ' το ευρώ;(τι προβλέπεται νομικά)

Είναι, νομικά, εφικτή η έξοδος μιας χώρας και δη της Ελλάδας απ’ το ευρώ και πώς θα μπορούσε αυτή να γίνει; Το επιτρέπει η συνθήκη της ΕΕ και αν όχι, μπορεί να αλλάξει; Είναι δυνατή μία μονομερής αποχώρηση ή μία de facto αποβολή;