Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 600 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Κλείνουν τα «παράθυρα» της εισφοροδιαφυγής - Τέλος στην ασφάλιση επί πιστώσει

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ
Μηνιαίους ελέγχους στις δηλώσεις και στις πληρωμές εισφορών, άμεση έκδοση των (νέων αυξημένων) προστίμων για όσους εργοδότες δεν είναι συνεπείς και απώλεια της ασφάλισης για τους εργαζομένους αν το ΙΚΑ δεν επιδίδει στον εργοδότη τις Πράξεις Επιβολής Προστίμων, προβλέπει το νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης, με στόχο να «κλείσουν» οι «τρύπες» της εισφοροδιαφυγής και να αυξηθούν τα έσοδα των Ταμείων.

Από το νομοσχέδιο λείπουν, ωστόσο, λόγω της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης με την τρόικα, διατάξεις οι οποίες είχαν προαναγγελθεί αλλά δεν έχουν κανένα εισπρακτικό όφελος (ευνοϊκές ρυθμίσεις των δανείων ΟΕΚ, αύξηση της προσωρινής σύνταξης στο 95% της κατώτατης, συνταξιοδότηση των αγροτών στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης) καθώς και η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του ΟΑΕΕ και η μηνιαία καταβολή ασφαλίστρων (αντί της δίμηνης) που υπολογίζει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2014 για την εξοικονόμηση, σε συνδυασμό με τους ελέγχους, συνολικά 600 εκατ. ευρώ... Οι ρυθμίσεις για τον ΟΑΕΕ (και ενδεχομένως για τη συνταξιοδότηση των αγροτών), όπως τόνιζαν χθες κύκλοι του υπουργείου, «θα προωθηθούν με τροπολογίες».
ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ
Το νομοσχέδιο καθιερώνει ενιαίες ηλεκτρονικές δηλώσεις, διασταυρώσεις και πρόστιμα για τη μη καταβολή των εισφορών.
Τα πρόστιμα θα πρέπει άμεσα να επιδίδει το ΙΚΑ στον εργοδότη, καθώς η ασφαλιστική ιστορία των απασχολούμενων για την περίοδο αναφοράς της Ανακεφαλαιωτικής Περιοδικής Δήλωσης «θα ολοκληρώνεται μόνο όταν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους ή έχει συνταχθεί Πράξη Επιβολής Εισφορών και έχει επιδοθεί στον εργοδότη». Με βάση σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ, «σε περίπτωση μη επίδοσης των ΠΕΕ δεν ενημερώνεται η ασφαλιστική ιστορία των απασχολουμένων», ενώ ήδη ισχύει το μέτρο της «φραγής» για την υποβολή ΑΠΔ.
ΤΑ 4 ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
Το νομοσχέδιο προβλέπει, κωδικοποιημένα, 4 νέα μέτρα:
1.ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ: Από 1/12/2013 ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα και του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ? ΕΤΑΜ στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που υποβάλλει. Την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ έχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι - ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ. Δεν θα υποβάλουν, ωστόσο, στο εξής ΑΠΔ οι ΠΑΕ, ΚΑΕ και τα νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού για το προσωπικό που απασχολούν σε αγώνες, καθώς οι εργαζόμενοι αυτοί θα «καλύπτονται» με το εργόσημο.
2. ΠΡΟΣΤΙΜΟ: Στην περίπτωση που στην ΑΠΔ δεν περιληφθεί εργαζόμενος ή εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η ΑΠΔ και οι οποίοι έχουν δηλωθεί στην «ΕΡΓΑΝΗ» επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο αντίστοιχο για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού (10.549,44 ευρώ για τους άνω των 25 ετών αδήλωτους εργαζόμενους και 9.197,10 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών).
3.ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: Εντός του επομένου του μήνα υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, διενεργείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μηχανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε προηγούμενη μισθολογική περίοδο.
Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην ΑΠΔ εκδίδεται Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου υποβολής ΑΠΔ ή πράξη βεβαίωσης οφειλής.
4.ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ: Για την απλούστευση των ελέγχων ορίζεται ενιαία εισφορά στο ΕΤΕΑ, για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους μισθωτούς σε 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη (για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, επιπλέον, 2% που βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά 0,75% και για απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ 3% που βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο).
Η εισφορά των αυτοαπασχολούμενων στο ΕΤΕΑ αυξάνεται σε 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία καταβάλλονται εισφορές στον φορέα κύριας ασφάλισης.
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Για τον έλεγχο των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας θα αποστέλλει, σε μηνιαία βάση, στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. το ηλεκτρονικό αρχείο όλων των χορηγουμένων από αυτήν προνοιακών επιδομάτων.
Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε θα διενεργεί ελέγχους για τον εντοπισμό τυχόν διπλών χορηγήσεων επιδομάτων, χορήγησης ή μη σύνταξης στους λήπτες επιδομάτων και θα ενημερώνει το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σχετικά με την δικαιούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η ΗΔΙΚΑ θα αποδίδει, για τον ίδιο λόγο, ΑΜΚΑ ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του πιστοποιητικού γέννησης του νεογέννητου.
Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ:
«Με τη συνεπή εφαρμογή των μέτρων το υπουργείο συνεισφέρει σημαντικά και κρίσιμα ποσά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην κάλυψη των χρηματοδοτικών απαιτήσεων για τον προϋπολογισμό του 2014, καλύπτοντας ένα σημαντικό μερίδιο στη διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής χωρίς να θίγονται συντάξεις και μισθοί», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας καταθέτοντας το νομοσχέδιο.
«Κυνήγι» οφειλετών για 10 χρόνια
Για δέκα χρόνια θα αναζητεί το Kέντρο Eίσπραξης Oφειλών, ακόμη και από τραπεζικούς ή επενδυτικούς λογαριασμούς, τα χρέη από ασφαλιστικές εισφορές όσων χρωστούν και έχουν πτωχεύσει ή δεν διαθέτουν ακίνητα, σύμφωνα με εγκύκλιο του Γ. Bρούτση προς τα Tαμεία. Ξεκινά η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών άνω των 5.000 ευρώ προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα.
Επιβάλλεται ενιαία ηλεκτρονική δήλωση και μηνιαίος έλεγχος στις πληρωμές εισφορών προς το ΙΚΑ, τα επικουρικά ταμεία και τα ταμεία που χορηγούν εφάπαξ
 http://www.imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου