Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Τι πρέπει να προσέξετε φέτος στο έντυπο Ε2 της δήλωσης για ενοίκια, ακίνητα και επαγγελματική στέγη

 Εάν το 2012 εισπράξατε ενοίκια από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση κατοικιών ή και λοιπών κτισμάτων, εάν παραχωρήσατε δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία σας στα παιδιά σας, στους γονείς σας ή σε τρίτους, εάν χρησιμοποιήσατε ένα ή περισσότερα δικά σας κτίσματα ως επαγγελματική στέγη (εάν δηλαδή κάνατε ιδιόχρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης) οφείλετε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά πρώτα το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων από ακίνητα) και στη συνέχεια το κανονικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.Πραγματικά και τεκμαρτά ενοίκια

Στο έντυπο Ε2 πρέπει να δηλώσετε, ξεχωριστά για κάθε ακίνητό σας, τα ενοίκια που εισπράξατε σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης καθώς και τα τεκμαρτά μισθώματα που προκύπτουν από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων σε τρίτους ή την ιδιόχρηση, γράφει το money-money.gr.
Τα συνολικά ποσά από κάθε κατηγορία εισοδήματος από ακίνητα, όπως θα τα δηλώσετε στο Ε2, θα πρέπει στη συνέχεια να τα μεταφέρετε στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Ε του εντύπου Ε1.

Δωρεάν παραχώρηση

Εάν έχετε προβεί σε δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κύριας κατοικίας έως 200 τ.μ. προς τα παιδιά σας ή προς τους γονείς σας δεν χρειάζεται να δηλώσετε τεκμαρτό εισόδημα στο Ε2 ούτε στο Ε1, διότι το εισόδημα αυτό απαλλάσσεται από τη φορολογία. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δηλώσετε στο Ε2 μόνο τα στοιχεία της κατοικίας, τη διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης μέσα στο 2012, το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ ή μόνο τον ΑΦΜ του προσώπου στο οποίο παραχωρήσατε το ακίνητο.

Τι πρέπει να κάνουν οι έγγαμοι

Σε περίπτωση εγγάμων φορολογουμένων που και οι δύο είχαν το 2012 εισοδήματα από ακίνητα πρέπει να υποβληθούν δύο έντυπα Ε2, ένα από τον σύζυγο και ένα από τη σύζυγο.
Εφόσον μόνο η σύζυγος είχε το 2012 εισοδήματα από ακίνητα, τα οποία ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους δικούς της προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISNET είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του συζύγου της. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση θα πρέπει να επιλέξει «Ε2 της συζύγου».

Τα κενά ακίνητα

Στο E2 πρέπει να δηλώσετε και τα οικοδομημένα ακίνητά σας, τα οποία παρέμειναν «κενά» για τουλάχιστο 6 μήνες μέσα στο 2012. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να έχετε κρατήσει (για να προσκομίσετε στην Εφορία αν σας ζητηθούν) αντίγραφα των λογαριασμών ρεύματος ή κοινοχρήστων ή άλλων λογαριασμών (τηλεφώνου, νερού κλπ), από τους οποίους προκύπτει ότι πράγματι τα ακίνητα ήταν «κενά».

Ακίνητα προστατευόμενων μελών

Σε περίπτωση ακινήτου που βρίσκεται στην κατοχή ενός προστατευόμενου μέλους της οικογένειας του φορολογούμενου, η καταχώρηση των στοιχείων του ακινήτου και των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν από αυτό πρέπει να γίνει στο έντυπο Ε2 του ίδιου του φορολογούμενου.
Σε περίπτωση ακινήτου που ανήκει σε ανήλικο, τότε, εάν ο ανήλικος δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (εντύπου Ε1), το ακίνητο καταχωρείται στο Ε2 του γονέα. Στο πεδίο «στοιχεία ενοικιαστή» πρέπει να γραφτεί επιπλέον η φράση ότι το ακίνητο ανήκει στο παιδί. Αν από το ακίνητο εισπράττονται ενοίκια, τα ποσά τους προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα.

Η συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του Ε2

Στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε2 πρέπει να δηλώσετε στοιχεία για τα ακίνητά σας, τους ενοικιαστές, τη διάρκεια κάθε ενοικίασης μέσα στο 2012, τα ποσά των ενοικίων που εισπράξατε από κάθε ακίνητο ή τα ποσά των τεκμαρτών ενοικίων που αντιστοιχούν σε ιδιοχρησιμοποιούμενα ή δωρεάν παραχωρούμενα ακίνητα.


Πηγή: newmoney.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου