Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

11 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο γρίφος των ληξιπρόθεσμων


 
Επειτα από παλινωδίες αρκετών μηνών το υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα τις δύο ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι διατάξεις εμπεριέχουν σημαντικούς περιορισμούς και αφορούν οφειλέτες με συγκεκριμένο οικονομικό προφίλ, με αποτέλεσμα να μην απευθύνονται σε όλους.

Η «Ε» λύνει το γρίφο της ένταξης σε αυτές:
1. Ποιες οφειλές μπορώ να ρυθμίσω;
Ολες που έχω προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε αυτές που δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2012 (παλιές) και στις νέες του 2013.
Στη ρύθμιση μπορούν να μπουν και οι οφειλές έως 31.12.2013 που είναι:
- σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,
- με ημερομηνία καταβολής από 1η.1.2013,
- που έχουν υπαχθεί ήδη σε προηγούμενη ρύθμιση.
Για τις νέες οφειλές μετά την 1η.1.2013 υπάγονται:
- οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στο σύνολό τους έως την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης,
- οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,
- οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, στις οποίες όμως έστω και μία δόση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.
2. Ποια είναι η διάκριση μεταξύ παλιών και νέων οφειλών;
Οι παλιές μπορούν να αποπληρωθούν μέχρι και σε 48 δόσεις.
Οι νέες του 2013 σε 12 δόσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε 24.
3. Οι δόσεις των 12, 24 και 48 ισχύουν για όλους;
Ναι. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που εξαιρούνται. Πρόκειται για περιπτώσεις που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και εάν το οφειλόμενο ποσό είναι μέχρι 5.000 ευρώ τότε μπορεί να δοθεί η δυνατότητα αποπληρωμής σε 100 δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 15 ευρώ ανά δόση.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να δοθούν 100 δόσεις και για ποσά άνω των 5.000 ευρώ έπειτα από έγκριση του εφόρου.
4. Πώς ορίζεται το ελάχιστο ποσό δόσης για τα χρέη κάτω από 5.000 ευρώ;
Το ελάχιστο ποσό ορίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου εισοδήματος ως εξής:
5% για μηνιαίο εισόδημα μέχρι 500 ευρώ,
6% για μηνιαίο εισόδημα άνω 500 ευρώ και μέχρι 1.000 ευρώ,
7% για μηνιαίο εισόδημα άνω 1.000 ευρώ και μέχρι 1.500 ευρώ,
10% για μηνιαίο εισόδημα άνω 1.500 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ,
20% για μηνιαίο εισόδημα άνω 2.000 ευρώ και μέχρι 5.000 ευρώ,
30% για μηνιαίο εισόδημα άνω 5.000 ευρώ.
5. Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για την ένταξη;
- Αποδεικτικό αδυναμίας εξόφλησης της οφειλής,
- φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας (για ελεύθερους επαγγελματίες),
- υπεύθυνη δήλωση με το σύνολο των ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων,
- για ποσό οφειλής άνω των 75.000 ευρώ (ή 50.000 ευρώ για νέα χρέη) βεβαίωση ανεξάρτητου εκτιμητή (λογιστή ή δικηγόρου) για την ορθότητα των οικονομικών στοιχείων,
- για ποσό οφειλής άνω των 300.000 ευρώ (ή 150.000 ευρώ για νέα χρέη) απαιτείται προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας ή έγγραφη υποθήκη.
6. Θα πρέπει να πηγαίνω κάθε μήνα στην εφορία για να πληρώνω τη δόση;
Οχι. Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με πάγια εντολή και μάλιστα χωρίς έξοδα.
7. Πώς θα υποβάλω αίτηση ένταξης στη ρύθμιση;
Η αίτηση θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά έως και 28 Ιουλίου 2013 για τη ρύθμιση των 48 δόσεων (δηλαδή για τα χρέη μέχρι και το 2012) και έως 31 Δεκεμβρίου 2013 για τη ρύθμιση των χρεών του 2013.
8. Εάν έχω παλιά και νέα χρέη τι μπορώ να κάνω;
Με αναγκάζουν να πληρώσω τα νέα χρέη (ή να μπω στη ρύθμιση) και μετά να κάνω και ρύθμιση για τα παλιά.
9. Εάν ενταχθώ στη ρύθμιση θα μειωθούν οι προσαυξήσεις που μου έχουν επιβληθεί;
Η έκπτωση αφορά μόνο τα χρέη έως και την 31η.12.2012 και κυμαίνεται από 25% έως και 50%, ανάλογα με το χρόνο που θα εξοφληθεί η οφειλή.
Η δυνατότητα μείωσης των προσαυξήσεων έχει ως εξής:
50% για εφάπαξ πληρωμή έως και τις 30.6.2013,
40% για πληρωμή έως και τις 30.6.2014,
35% για πληρωμή έως και τις 30.6.2015,
30% για πληρωμή έως και τις 30.6.2016,
25% για πληρωμή έως και τις 30.6.2017.
10. Μπορώ να ενταχθώ στη ρύθμιση εάν έχω μπει ήδη σε παλαιότερη ρύθμιση;
Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση με διαφορετικό αριθμό δόσεων, εφόσον ήταν συνεπής στην παλιά ρύθμιση.
11. Υπάρχει πιθανότητα να «χάσω» τη ρύθμιση αφού ενταχθώ;
Ναι. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος και για κατασχέσεις ή ποινικές διώξεις. Η απώλεια της ρύθμισης μπορεί να προκληθεί:
- εάν δεν πληρωθούν δύο δόσεις στη σειρά,
- εάν δεν πληρωθεί η καθυστερημένη δόση με την προσαύξηση έως την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης,
- εάν δεν υποβληθούν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ΦΠΑ ή φόρου μισθωτών υπηρεσιών,
- εάν δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης,
- εάν τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν για την ένταξη είναι αναληθή
 http://www.enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου