Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Με πρόστιμο απειλούνται οι ιδιοκτήτες γεωτρήσεων και πηγαδιών

Με πρόστιμο απειλούνται οι ιδιοκτήτες – χρήστες σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια κ.α.) εάν δεν τα δηλώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.


Το ίδιο και όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας αλλά δεν αιτηθούν Άδεια Χρήσης Νερού μέχρι τις 30 Απριλίου 2015!
Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε  το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (που αφορά στην εγγραφή όλων των υφιστάμενων και νέων σημείων υδροληψίας (Γεωτρήσεις – Πηγάδια – Πηγές – Ποτάμια) στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), «όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες επιφανειακού ή υπόγειου νερού, με υφιστάμενα σημεία υδροληψίας Γεωτρήσεις, Πηγάδια, Πηγές, Ποτάμια, οφείλουν να εγγράψουν τα σημεία υδροληψίας τους στο Ε.Μ.Σ.Υ.
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται πρόστιμο από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. υποβάλλεται στους αντίστοιχους Δήμους και ως συνοδευτικά δικαιολογητικά απαιτούνται: Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. και γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων υδροληψίας (Χ, Ψ σε σύστημα Ε.Γ.Σ.Α). ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Όσοι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες υδροληψιών έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ., τα υφιστάμενα Πηγάδια, Γεωτρήσεις, Πηγές, Ποτάμια, οφείλουν να αιτηθούν Άδεια Χρήσης Νερού μέχρι τις 30 Απριλίου 2015. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται πρόστιμο από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
•Οι Δημότες των Δήμων Γαύδου, Κισάμου, Σφακίων και Χανίων υποβάλλουν την αίτηση
στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Χανίων (Πλ. Ελευθερίας 1 , 3ος όρ. Γρ.10).
•Οι Δημότες των Δήμων Αποκορώνου, Καντάνου-Σελίνου και Πλατανιά υποβάλλουν την αίτηση στους αντίστοιχους Δήμους.
•Οι οι Φορείς Δημόσιων ή Δημοτικών Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Ύδατος, όπως ΔΕΥΑ/OTA Α΄ Βαθμού, Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) υποβάλλουν την αίτηση απευθείας στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
http://www.agrocapital.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου