Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Με κλειδάριθμο η συμμετοχή στα προγράμματα του ΟΑΕΔ
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού, θα πρέπει να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης (κλειδάριθμο) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.
Για την έκδοση κλειδαρίθμου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν:
1. Οι ατομικές επιχειρήσεις, την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
2. Τα νομικά πρόσωπα, πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης. 
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε (με πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο ή με εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης) είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για επιχείρηση άλλης νομικής μορφής (Α.Ε., Ο.Ε. ΕΠΕ κλπ).
Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρίζονται  όλα τα απαραίτητα στοιχεία του κάθε υποκαταστήματος.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου