Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Τι φόρους φέρνει στα ακίνητα το 2014 Ο τελικός φόρος θα προκύπτει μετά τον πολλαπλασιασμό των συντελεστών βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ακινήτου.

ΣΤΑ ΑΣΗΚΩΤΑ βάρη που θα επιβάλει ο νέος φόρος ακινήτων θα κληθούν να αντεπεξέλθουν από το 2014 οι φορολογούμενοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους μικρές μονοκατοικίες, μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που είναι κλειστά και δεν αποφέρουν κανένα έσοδο στους ιδιοκτήτες τους, οικόπεδα και αγροτεμάχια εκτός σχεδίου.

 Αντίθετα κερδισμένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες μόνο ηλεκτροδοτούμενων διαμερισμάτων ακόμα και πολύ μεγάλης αξίας, καθώς ο νέος φόρος προβλέπει σημαντικές μειώσεις για αυτούς.
Ο νέος φόρος, που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και θα αντικαταστήσει το Εκτακτο Τέλος Ακινήτων μέσω της ΔΕΗ και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, για τα ακίνητα θα υπολογίζεται με κλίμακα 20 συντελεστών ανάλογα με την τιμή ζώνης του ακινήτου.
Οι συντελεστές αυτοί είναι:
**Βασικός συντελεστής
Η κλίμακα έχει 20 συντελεστές που προκύπτουν από την τιμή ζώνης στην οποία ανήκει το ακίνητο και ξεκινούν από 2,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για τιμή ζώνης έως 500 ευρώ και φτάνει έως και τα 14 ευρώ για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης άνω των 5.000 ευρώ.
* Το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων
* Ο συντελεστής παλαιότητας
* Η κλίμακα έχει 6 συντελεστές ανάλογα με την ηλικία της κατοικίας
* Ο συντελεστής ορόφου
* Η κλίμακα έχει πέντε συντελεστές που ξεκινούν από 0,98 για το υπόγειο και φτάνουν το 1,04 για τον 6ο όροφο και πάνω. Στις περιπτώσεις που το διαμέρισμα καταλαμβάνει δύο ορόφους ως συντελεστή ορόφου υπολογίζεται εκείνος για τον υψηλότερο όροφο. Για τις μονοκατοικίες συντελεστής ορόφου είναι το 1,3.
* Ο συντελεστής πρόσοψης
* Σε κτήρια με μία πρόσοψη ο συντελεστής ορίζεται στο 1,02, ενώ για κτήρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις ο συντελεστής ορίζεται στο 1,03. Ο συντελεστής εφαρμόζεται μόνο στους κύριους χώρους. Δεν εφαρμόζεται σε κτήρια ειδικών χρήσεων και μονοκατοικίες
* Ο συντελεστής βοηθητικών χώρων (εάν υπάρχουν)
* Για τους βοηθητικούς χώρους ο συντελεστής είναι 0,1.
* Ο ειδικός συντελεστής εάν το κτίσμα είναι ημιτελές.
* Φόρο πλέον θα πληρώνουν και οι ημιτελείς οικοδομές. Ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται όπως και στις κανονικές οικοδομές με μόνη διαφοροποίηση ότι θα πολλαπλασιάζονται όλοι οι συντελεστές και με το συντελεστή 0,4 που αφορά τα ημιτελή κτίσματα.
Ο τελικός φόρος θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των συντελεστών.
Για παράδειγμα, σε διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στον 4ο όροφο σε περιοχή τιμής ζώνης 1.600 ευρώ και ηλικίας 8 ετών οι συντελεστές υπολογίζονται ως εξής: Από τον πίνακα του βασικού φόρου βρίσκουμε το βασικό συντελεστή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο βασικός συντελεστής είναι 4,2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Ο συντελεστής παλαιότητας για ακίνητο 8 ετών είναι 1,20 και ο συντελεστής ορόφου είναι 1,03. Οι παραπάνω συντελεστές αν πολλαπλασιαστούν με τα τετραγωνικά του διαμερίσματος έχουν ως αποτέλεσμα το τελικό ποσό φόρου που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 519,12 ευρώ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου